งานครบรอบ 50 ปี

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเภสัชวิทยาแห่งแรกในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30-20.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กำหนดการ

16.30 น.     เยี่ยมชม ภาควิชาเภสัชวิทยา (ตึกพีอาร์ ชั้น 5 ห้อง Pr.501)

17.00 น.     ลงทะเบียน ที่ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข

18.00 น.     ประธานเปิดงาน

                            ตัวแทนศิษย์เก่ารำลึก

18.30 น.     ร่วมรับประทานอาหาร

19.00 น.     ชมวิดีทัศน์, การแสดง

20.30 น.     ประธานกล่าวปิดงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน **ไม่เสียค่าใช้จ่าย**


โปรดทราบ

ด้วยทางภาควิชาเภสัชวิทยาจะจัดทำหนังสือที่ระลึกงานครบรอบ 50 ปี จึงขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน, คณาจารย์และบุคลากรซึ่งเคยปฎิบัติที่ภาควิชาฯ ในอดีต/ปัจจุบัน ช่วยเขียนระลึกถึงภาควิชา(ฟรีสไตล์ ตามความรู้สึก พร้อมภาพประกอบ ไม่ต้องเหมือนกันค่ะ) โดยความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 โปรดระบุช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่ภาควิชาฯ และกรุณาส่งที่ Email:  pcol50anniversary@gmail.com ภายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561(ขยายเวลา) เพื่อจะรวบรวมจัดพิมพ์ใส่ไว้ในหนังสือที่ระลึกต่อไป 


ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนนการดำเนินงานและพัฒนาภาควิชาเภสัชวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีภาควิชาฯ โดยผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่าของยอดบริจาค

วิธีการบริจาค *update*

1. บริจาคผ่านช่องทางโอนเงินทางธนาคาร
โอนเงินบริจาคมาที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี       งานครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัชวิทยา
เลขที่บัญชี   026-465142-3
และส่งหลักฐานการโอนเงินโดยการสแกน/ถ่ายภาพ มาที่อีเมล์ pcol50anniversary@gmail.com
หรือโทรสาร 02-354-7157

2. บริจาคด้วยตนเอง
– ที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกพีอาร์ ชั้น 5 ห้อง Pr.506 (เวลา 09.00-16.00)
– ที่หน้างานครบรอบ 50 ปีภาควิชาเภสัชวิทยา ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ทั้ง 2 วิธีการบริจาคเงินข้างต้น หากท่านประสงค์จะขอใบเสร็จเพื่อประกอบการขอลดหย่อนภาษี ทางภาควิชาฯ จะจัดส่งใบเสร็จให้ท่าน ทางไปรษณีย์ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ
–  ขอสงวนสิทธ์ิ์การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอลดหย่อนภาษีกรณีมียอดบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุประภา โทร. 02 201 5641 Email: suprapha.sri@mahidol.edu


ติดต่อสอบถาม

 • ภาควิชาเภสัชวิทยา
  โทร. 087 328 8569
 • รศ.ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง
  โทร. 02 201 5641
  Email: darawan.pin@mahidol.edu
 • คุณปิยานี รัตนชำนอง
  โทร. 02 201 5658
  Email: piyaneer@hotmail.com
 • คุณสุประภา ศรีพระจันทร์
  โทร. 02 201 5641
  Email: suprapha.sri@mahidol.edu