สถานที่จัดประชุม

ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รถส่วนตัว

เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย 30 ท่านแรกเท่านั้น โดยจอดชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)

รถประจำทาง

รถโดยสารที่ผ่านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ สาย 8, 44, 92, 97, 157, ปอ. 8, ปอ. 44, ปอ. 92, ปอ. 97, ปอ. 157, ปอ. 171, ปอ. 509, ปอ. 538

รถตู้

ผู้จัดประชุมบริการรถตู้รับ-ส่ง จากสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยจอดรับ-ส่งที่ปั๊ม ปตท. ปากซอยโยธี

  • รอบเช้า วันที่ 26 และ 27 เม.ย. 2561 (BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ – คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
    เวลา 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 น.
  • รอบเย็น วันที่ 26 เม.ย. 2561 (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล – BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ)
    เวลา 15.00 15.30 16.00 น.
  • รอบเย็น วันที่ 27 เม.ย. 2561 (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล – BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ)
    เวลา 15.00 15.30 16.00 16.30 น.